Homepage

Met de invoering van Passend Onderwijs worden scholen geconfronteerd met een toenemende diversiteit aan leerlingen. Een belangrijk knelpunt voor scholen en met name voor leerkrachten en docenten is de omgang met leerlingen met gedragsproblemen. Picavé, Focus op positief gedrag, sluit hier met het aanbod naadloos op aan. Vanuit de vraag van de opdrachtgever worden de professionals op scholen gecoacht en getraind bij het oplossen van gedragsvraagstukken. Dit kan zowel op team- als op individueel niveau. Het aanbod van Picavé, Focus op positief gedrag is ook in te zetten op de voor-, tussen- en naschoolse opvang.

 

Het uitgangspunt van Picavé, Focus op positief gedrag is coaching en training vanuit een respectvolle en oplossingsgerichte benadering. De focus wordt verlegd van het probleem naar de oplossing. Gezamenlijk wordt gekeken naar wat al goed gaat en ingezet kan worden om bestaande gedragsvraagstukken aan te pakken. De krachten van de school én de individuele professionals worden ten volle benut.

Homepage

Coach en Trainer

SWPBS

Echt wel!

Oplossingsgericht werken

Beleidsontwikkeling

 

Contact

Links