Focus op positief gedrag

Even voorstellen

Mijn naam is Monique Picavé. Vanaf mijn 21e ben ik werkzaam geweest in de kinder- en jeugdpsychiatrie, het dovenonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Ik heb binnen deze specialistische instellingen veel ervaring opgedaan als leerkracht, bouwcoördinator, locatieleider en directeur.

 

Ik heb een positieve instelling en ben vooral op zoek naar mogelijkheden.
Ik ben in staat om snel te denken en te handelen en de ingezette trajecten effectief te monitoren. Ik ben enthousiast en open in de communicatie.

Een school moet steeds
meer voldoen aan strengere kwaliteitseisen

Wat kan ik voor DE SCHOOL betekenen?

Ik ben in 2012 gestart met mijn eigen bedrijf: Picavé, focus op positief gedrag.
Ik merkte dat er steeds meer en complexere eisen worden gesteld aan de kwaliteit en de expertise van de basisscholen. Veel vaker dan voorheen moet de school in staat zijn om aan te sluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen én te voldoen aan de strengere kwaliteitseisen van de inspectie. Dat vergt de nodige flexibiliteit en ontwikkeling van een schoolteam m.b.t. het didactisch handelen van de leerkrachten, de keuze voor methoden en onderwijsmodellen en de aanpak van het gedrag. In mijn rol als interim IB-er/zorgcoördinator, trainer en coach kan ik de scholen bij deze processen ondersteunen en begeleiden.

CONTACT

Picavé, focus op positief gedrag

Hollandsekade 1c

3651 LS Woerdense Verlaat

06-53528916

picave@focusoppositiefgedrag.nl

© 2022, Picavé

Display Menu